Soknerådsval 2019

Soknerådsval 2019

Tid og stad for førehandsrøysting.

Tid og stad for valtinget

Kandidatlista

Førehandsrøystinga startar 11. august og vert avslutta 6. september. Du kan førehandsrøyste slik:

11.08. kl. 12:30 - 13:30 Nord-Heggdal kapell

12.08. - 06.09. kl. 10:00 - 14:00 Midsund kyrkjekontor, Midsund kommunehus, kjellerhøgda

01.09. kl. 12:30 - 13:30 Otrøy kyrkje

03.09. kl. 12:00 - 13:00 Midsund Omsorgssenter


Valgting

Det vert berre ein røystestad ved dette valet:
09.09.2019, kl 09:00-20:00, Midsund bibliotek, Industivegen 3

Nominasjonskomiteen si kandidatliste til soknerådsvalet 2019:

   
1 Asbjørn Ræstad
2 Anita Ræstad
3 Liv Johanne Opstad
4 Svein Edmund Misund
5 Aslaug Jenset Sanden
6 Ståle Stølen
7 Beth Helen Tomren Løken 
8 Daniel Sjøvik
9 Kåre Bjørnerem


Del denne artikkel på e-post