Soknerådsval 2019

Soknerådsval 2019

Førebels kandidatliste

Endeleg kandidatliste vert lagt ut i juni 2019. Kan du tenke deg å bli med i kyrkja sitt arbeid, eller kjenner du nokon? Vi treng fleire frivillige. Ta gjerne kontakt med kyrkjekontoret.

Førebels kandidatliste til soknerådsvalet 2019:

   
1 Asbjørn Ræstad
2 Anita Ræstad
3 Jado Lwal
4 Liv Johanne Opstad
5 Svein Misund
6 Aslaug Sanden
7 Ståle Stølen
8 Daniel Sjøvik
9 Kåre Bjørnerem


Del denne artikkel på e-post